Junior là 1 trung tâm dạy nghề, triển khai các khóa học về các nghiệp vụ mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần tuyển dụng nhân sự liên tục là Marketing, Kế Toán, Nhân Sự, Bán Hàng, Chăm Sóc Khách Hàng. Kết Nối Việc Làm cho Học Viên sau khi học xong, cấp chứng nhận sau khi học viên đạt đủ điều kiện và hoàn tất khóa học để học viên có 1 nghề gắn liền sự nghiệp của mình tại doanh nghiệp là điều mà Junior tâm huyết muốn hướng đến.

Trong 2019, Junior tập trung phát triển, cải tiến liên tục về các khóa nghề về chuyên ngành Marketing, vị trí mà bất kỳ doanh nghiệp dù lớn hây nhỏ, dù là client hay agency đều cần. Junior phát triển chuyên sâu 3 khóa học hiện tại là:

  • Digital Marketer.
  • Copywriter.
  • Trade Marketer

Trong 2019, chúng tôi sẽ phát triển thêm khóa học về Event, khóa học về Marketing Căn Bản cho học viên theo học.

Tất cả học viên Junior đều sẽ được sinh hoạt theo từng group lớp riêng và trong 1 group lớn học viên Junior, do đó cơ hội phát triển, kết nối giao thương, mở mang sự nghiệp là rất lớn. Ngoài ra, mỗi học viên có cơ hội tham gia các event về kỹ năng sống do Next Academy, 1 thành viên của Nanado Education tổ chức hoàn toàn miễn phí (người ngoài là từ 100.000đ đến 500.000đ khi tham gia 1 event diễn ra trong 3h chia sẻ).

Gọi Tư Vấn