Chi Phí Coaching Gỡ Rối Cùng Chuyên Gia theo buổi là 300 USD (2h/buổi).

Ngoài ra, Nanado Training có các gói coaching dài hạn, giúp chuyên gia theo sát và tư vấn dài hạn cùng thương hiệu của quý doanh nghiệp. Nội dung các gói bên dưới:

A. Gói Basic Coaching: 49tr/năm.

  • Mỗi Tháng Gặp 1 Buổi, 1 buổi 2h; 1 năm gặp 12 lần.
  • Mỗi tháng tốn chỉ 4tr, nhưng buổi coach giúp chủ DN hạn chế nhiều sai lầm trong điều hành tháng tháng.

B. Gói Premium Coaching: 79tr/năm.

  • Mỗi Tháng Gặp 2 Buổi, 1 buổi 2h; 1 năm gặp 24 lần.
  • Mỗi tháng tốn chỉ 3tr, nhưng buổi coach giúp chủ DN hạn chế nhiều sai lầm trong điều hành tháng tháng.

C. Gói Gold Coaching: 139tr/năm.

  • Mỗi Tuần Gặp 1 Buổi, 1 buổi 2h; 1 năm gặp 48 lần.
  • Mỗi tháng tốn chỉ 2,8tr, nhưng buổi coach giúp chủ DN hạn chế nhiều sai lầm trong điều hành tháng tháng.
Gọi Tư Vấn